ทำบุญครบรอบกรมสรรพสามิต 90 ปี

วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง โดยนางสาวศรีวราภร ศิริรุ่งเรืองอมร สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมดำเนินงานตามโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต โดยจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดแจ้ง ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง


 • 1ทำบุญ.jpg
 • 2ทำบุญ.jpg
 • 3ทำบุญ.jpg
 • 4ทำบุญ.jpg
 • 5ทำบุญ.jpg
 • 6ทำบุญ.jpg
 • 7ทำบุญ.jpg
 • 10ทำบุญ.jpg
 • 11ทำบุญ.jpg
 •  
 • 12ทำบุญ.jpg
 • 13ทำบุญ.jpg
 • 14ทำบุญ.jpg
 • 15ทำบุญ.jpg
 • 16ทำบุญ.jpg
 • 17ทำบุญ.jpg
 • 18ทำบุญ.jpg