เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา

  

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

 

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง และสาขาเมืองพัทลุง

                เลขที่ 25 ถนนทางเสด็จ ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  93000

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด

            ที่ว่าการอำเภอตะโหมด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160

 


 หมายเลขโทรศัพท์

 

สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง074 613017 
  

     ฝ่ายอำนวยการ

074 613017 ต่อ 795012
          เครื่องโทรสาร (Fax)074 613017 ต่อ 795048
  
     ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี074 613017 ต่อ 795022
     ฝ่ายกฎหมาย 074 613017 ต่อ 795042
     ฝ่ายปราบปราม074 613017 ต่อ 795032
  
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพัทลุง074 617391
      งานบริหารทั่วไป 074 613017 ต่อ 795111
      งานจัดเก็บภาษี074 613017 ต่อ 795121 
      งานปราบปราม074 613017 ต่อ 795131
              เครื่องโทรสาร (Fax)074 617391 ต่อ 795139
  
สรรพสามิตพื้นที่สาขาตะโหมด074 695625
      เครื่องโทรสาร (Fax)074 695625
      
แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย / การทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
     สายด่วนกรมสรรพสามิต1713
     วายุภักษ์ฟ้าใส (สายด่วนกระทรวงการคลัง)1689
     E-mail Address:patthalung@excise.go.th

 

Facebook : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง