เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา

  

 

 ที่ตั้งสำนักงาน

 

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง และสาขาเมืองพัทลุง

                เลขที่ 25 ถนนทางเสด็จ ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  93000

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด

            ที่ว่าการอำเภอตะโหมด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160

 


 หมายเลขโทรศัพท์

 

สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง074 613017 ต่อ 201
  

     ฝ่ายอำนวยการ

074 613017 ต่อ 204 - 205
          เครื่องโทรสาร (Fax)074 613017 ต่อ 203
  
     ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี074 613017 ต่อ 110 - 111
     ฝ่ายกฎหมาย 074 613017 ต่อ 213 - 214
     ฝ่ายปราบปราม074 613017 ต่อ 113 - 114
  
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพัทลุง074 617391
      งานบริหารทั่วไป 074 613017 ต่อ 104
      งานจัดเก็บภาษี074 613017 ต่อ 101 
      งานปราบปราม074 613017 ต่อ 102
              เครื่องโทรสาร (Fax)074 617391 ต่อ 104
  
สรรพสามิตพื้นที่สาขาตะโหมด074 695625
      เครื่องโทรสาร (Fax)074 695625
      
แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย / การทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
     สายด่วนกรมสรรพสามิต1713
     วายุภักษ์ฟ้าใส (สายด่วนกระทรวงการคลัง)1689
     E-mail Address:patthalung@excise.go.th