สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

กิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ ๘๙ ปี และกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR)

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ ๘๙ ปี และกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR) โดยมีนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ร่วมพิธีฟังพระเจริญพุทธมนต์และถวายชุดสังฆทาน พร้อมด้วยภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสิ่งของเครื่องใช้ ณ สำนักสงฆ์ป่าสำราญธรรม บ้านบางนายสังฆ์ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

พิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

โครงการสรรพสามิตเพื่อชุมชน นวัตวิถี ขมิ้นดี ขิงดี ที่บ้านเขาตำหนอน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยนำสินค้า OTOP ได้แก่ ขมิ้นผง ขมิ้นแคปซูล ขิงผง สบู่ขมิ้นผสมน้ำผึ้ง สบู่ขัดหม้อ แชมพูสระผม ของกลุ่มแม่บ้านเขาตำหนอน ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา มาวางจำหน่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมทางการตลาดให้แก่สินค้าชุมชน ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | Phangnga Area Excise Office

การประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา/สาขาตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว