การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา


  • v1.JPG
  • v2.JPG
  • v3.JPG
  • v4.JPG
  • v5.JPG
  •