การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

  เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา


  • u1.JPG
  • u2.JPG
  • u3.JPG
  • u4.JPG
  • u5.JPG
  •