การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา


  • t1.JPG
  • t2.JPG
  • t3.JPG
  • t4.JPG
  • t5.JPG
  • t6.JPG
  •