การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา


  • s1.JPG
  • s2.JPG
  • s3.JPG
  • s4.JPG
  •