การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

  เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา


  • r1.jpg
  • r2.jpg
  • r3.jpg
  • r4.jpg
  • r5.jpg
  •