การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

  เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา


  • q1.JPG
  • q2.JPG
  • q3.JPG
  • q4.JPG
  •