สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department งบทดลองการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2564

 

 
 
bullet_blue.pngกรกฎาคม 2564
 
 
bullet_blue.pngสิงหาคม 2564
 
 
bullet_blue.pngกันยายน 2564

  

ปีงบประมาณ 2563

 

 

 
 

 
ปีงบประมาณ 2562

 

   

ปีงบประมาณ 2561

 

  

ปีงบประมาณ 2560

 

 
bullet_blue.pngตุลาคม 2559
 
 
bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2559
 
 
bullet_blue.pngธันวาคม 2559
 
 
bullet_blue.pngมกราคม 2560
 
 
bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2560
 

  

ปีงบประมาณ 2559