สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department งบทดลองการเบิกจ่าย

  

ปีงบประมาณ 2567

 

 
 
bullet_blue.pngเมษายน 2567
 
bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2566
 
bullet_blue.pngพฤษภาคม 2567
 
bullet_blue.pngธันวาคม 2566
 
bullet_blue.pngมิถุนายน 2567
 
bullet_blue.pngมกราคม 2567
 
bullet_blue.pngกรกฎาคม 2567
 
bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2567
 
bullet_blue.pngสิงหาคม 2567
 
bullet_blue.pngมีนาคม 2567
 
bullet_blue.pngกันยายน 2567  
 
 
 
ปีงบประมาณ 2566

 

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ 

 
ปีงบประมาณ 2565

 

 
bullet_blue.pngมีนาคม 2565
 

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

 
ปีงบประมาณ 2564

 

    

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

 
ปีงบประมาณ 2563

 

    

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

   
ปีงบประมาณ 2562

 

   

ปีงบประมาณ 2561

 

  

ปีงบประมาณ 2560

 

 
bullet_blue.pngตุลาคม 2559
 
 
bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2559
 
 
bullet_blue.pngธันวาคม 2559
 
 
bullet_blue.pngมกราคม 2560
 
 
bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2560
 

  

ปีงบประมาณ 2559