สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา/สาขาตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

กรมสรรพสามิต | Excise Department

หารือเรื่องขอใช้พื้นที่ในศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีและหัวหน้าฝ่ายปราบปราม ได้เข้าพบนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องขอใช้พื้นที่ในศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เพื่อก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติงาน ที่ได้รับจากผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติงาน ที่ได้รับจากผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา/สาขาเมืองพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตพื้นที่พังงา เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่

นางพิกุล ถิ่นธารา ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่พังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา