สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (CSR)

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (CSR) โดยร่วมกันเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาให้เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่ง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ณ สำนักสงฆ์สำราษธรรม อำเภอตะกั่วป่า เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยถวายเครื่องสังฆทานและภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมจัดประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตพร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผ.อ.ภาค ๘ มาตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (GECC)

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (GECC) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา/สาขาตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าพร้อมด้วยประชุมประจำเดือนสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงาและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าพร้อมด้วยประชุมประจำเดือนสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ ๘๙ ปี และกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR)

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ ๘๙ ปี และกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR) โดยมีนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ร่วมพิธีฟังพระเจริญพุทธมนต์และถวายชุดสังฆทาน พร้อมด้วยภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสิ่งของเครื่องใช้ ณ สำนักสงฆ์ป่าสำราญธรรม บ้านบางนายสังฆ์ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสรรพสามิตเพื่อชุมชน นวัตวิถี ขมิ้นดี ขิงดี ที่บ้านเขาตำหนอน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยนำสินค้า OTOP ได้แก่ ขมิ้นผง ขมิ้นแคปซูล ขิงผง สบู่ขมิ้นผสมน้ำผึ้ง สบู่ขัดหม้อ แชมพูสระผม ของกลุ่มแม่บ้านเขาตำหนอน ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา มาวางจำหน่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมทางการตลาดให้แก่สินค้าชุมชน ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น