สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรมาอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเกิด จากพระราชหฤทัยห่วงใย ข้าพระพุทธเจ้า นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา ขอถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้

กรมสรรพสามิต | Excise Department

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ แทนสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตฯ กรมการปกครอง (DOPA VCS/Zoom) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ซึ่งมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ร่วมแรง ร่วมใจปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา และบุคลากรร่วมแรง ร่วมใจปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ด้วยการตกแต่งต้นไม้ดอกไม้หลากหลายชนิด เพื่อให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เกิดความสวยงาม สดชื่นและสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ณ สำนักสงฆ์สำราษธรรม อำเภอตะกั่วป่า เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยร่วมแรงร่วมใจผูกเชือกตามแนวบันไดทางขึ้นทางลงเนินเขาสู่สำนักสงฆ์ฯ ถวายผ้าไตรจีวร เครื่องสังฆทานและภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมจัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เพื่อเป็นสรรพสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ข้าพระพุทธเจ้า นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” แก่ศาลากลางจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวพังงา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ สายทอง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และนางสาวตุลยดา มาศโอสถ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน ได้เข้าร่วมพิธี " วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔