สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ จุดตรวจสามแยกวังหม้อแกง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายสุธรรม สุริโย ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตพร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยกิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม ได้ร่วมร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ส่งมอบบุหรี่ทำลายหลังคดีถึงที่สุด

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายสุธรรม สุริโย ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่พังงา ส่งมอบบุหรี่ทำลายหลังคดี ถึงที่สุดแล้ว ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงา นำโดยนางสาวอรสา ช่วยบำรุง เกษตรอำเภอเมืองพังงา เป็นผู้รับมอบ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ซอง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารไล่แมลงให้แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเกษตรกรทั่วไป

กรมสรรพสามิต | Excise Department

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายสุธรรม สุริโย ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่พังงา นำบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ทางจังหวัดพังงาเป็นผู้จัดทำขึ้น

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ส่งมอบบุหรี่ทำลายหลังคดีถึงที่สุด

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายสุธรรม สุริโย ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่พังงา ส่งมอบบุหรี่ทำลายหลังคดีถึงที่สุดแล้ว ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา จำนวน ๑๐,๐๐๐ ซอง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต สารไล่แมลงให้แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเกษตรกรทั่วไป

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ยินดีต้อนรับสรรพสามิตพื้นที่พังงา

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ นำหัวหน้าฝ่าย สรรพสามิตพื้นที่สาขาและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนายสุธรรม สุริโย ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่พังงา โดยนายสุธรรม สุริโย เข้าสักการะบูชาพระแก้วมรกตและพระพุทธรูปเสด็จพ่อรัชกาลที่ ๕ และได้เดินทางไปสักการะบูชาพระพุทธรูปหลวงปู่ทวดและเจ้าแม่สายทอง ณ ศาลหลักเมืองพังงา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการวันแรก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมโครงการปลูก และดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำ จังหวัดพังงา (คบจ.) ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน ๑๐๐ ต้น ในที่ราชพัสดุ ณ หมู่บ้านสายปีหนัง หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ โดยใช้ระบบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์ฯ (Zoom) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ซึ่งมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้