สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์ สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภายในภาคที่ 8

นายประดิษฐ์ ชาลชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การปรับปรุงรูปแบบบนเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในภาคที่ 8