สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ ๘๙ ปี และกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR)

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ ๘๙ ปี และกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR) โดยมีนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ร่วมพิธีฟังพระเจริญพุทธมนต์และถวายชุดสังฆทาน พร้อมด้วยภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสิ่งของเครื่องใช้ ณ สำนักสงฆ์ป่าสำราญธรรม บ้านบางนายสังฆ์ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสรรพสามิตเพื่อชุมชน นวัตวิถี ขมิ้นดี ขิงดี ที่บ้านเขาตำหนอน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยนำสินค้า OTOP ได้แก่ ขมิ้นผง ขมิ้นแคปซูล ขิงผง สบู่ขมิ้นผสมน้ำผึ้ง สบู่ขัดหม้อ แชมพูสระผม ของกลุ่มแม่บ้านเขาตำหนอน ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา มาวางจำหน่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมทางการตลาดให้แก่สินค้าชุมชน ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา/สาขาตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

กรมสรรพสามิต | Excise Department

หารือเรื่องขอใช้พื้นที่ในศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีและหัวหน้าฝ่ายปราบปราม ได้เข้าพบนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องขอใช้พื้นที่ในศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เพื่อก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติงาน ที่ได้รับจากผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน

นางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติงาน ที่ได้รับจากผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา/สาขาเมืองพังงา