สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางกอบแก้ว ช่องลมกรด สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ร่วมทำบุญถวายปัจจัยไทยธรรม และภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๙ รูป ณ วัดประพาสประจิมเขต (วัดถ้ำพุงช้าง) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ ๙๒ ปี และตามโครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๖๗

ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ นางกอบแก้ว ช่องลมกรด สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและกำหนดจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดพังงา ๒๕๖๗...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางกอบแก้ว ช่องลมกรด สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจารุณี ใสสด สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายบัญชา ธนูอินทร์ ปลัดจังหวัดพังงา รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๗

ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางกอบแก้ว ช่องลมกรด สรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๗ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย ของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR) ครั้งที่ ๓

ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ นางกอบแก้ว ช่องลมกรด สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR) ครั้งที่ ๓ โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการเปิดงาน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี ๒๕๖๖

ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวกฤติกา คงเพ็ชร์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่พังง ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.สรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้มอบหมายให้ นางจารุณี ใสสด สรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยได้ออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และประชาสัมพันธ์ การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่...