สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (CSR)

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (CSR)

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (CSR) โดยร่วมกันเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ร่วมประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะในสถานที่ที่ไม่ได้จัดให้บริการให้ทิ้ง และช่วยกันเก็บขยะตามแหล่งท่องเที่ยวให้หมดไป เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาให้เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่ง ณ บริเวณชุมชนท่าเรือสุระกุล ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง และอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา บริเวณเขาตาปู และเขาพิงกัน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา