สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ลานหลวงปู่ทวด สวนกาญจนาภิเษกเมืองพังงา ปลอดบุหรี่”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ลานหลวงปู่ทวด สวนกาญจนาภิเษกเมืองพังงา ปลอดบุหรี่”

          ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ลานหลวงปู่ทวด สวนกาญจนาภิเษกเมืองพังงา ปลอดบุหรี่” ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา และภาคีเครือข่ายสื่อปลอดควันบุหรี่จังหวัดพังงา (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่) เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อส่งเสริมการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ลดผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหรี่ เพิ่มพื้นที่ปลอดควันบุหรี่แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว