สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

          ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ สายทอง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

          ๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในเวลา ๐๗.๐๐ น. ณ โถงด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา และโถงทางเดิน ชั้น ๑ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

          ๒. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

          ๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการ จังหวัดพังงา

          ๔. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา ๑๙.๑๙ น. ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการ จังหวัดพังงา