สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี ๒๕๖๖

ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี ๒๕๖๖

          ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวกฤติกา คงเพ็ชร์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่พังง ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี