สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๖๗

วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๖๗

          ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ นางกอบแก้ว ช่องลมกรด สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและกำหนดจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดพังงา ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน