สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ ๘๙ ปี และกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR)

กิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ ๘๙ ปี และกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR)

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ ๘๙ ปี และกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR) โดยมีนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ร่วมพิธีฟังพระเจริญพุทธมนต์และถวายชุดสังฆทาน พร้อมด้วยภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสิ่งของเครื่องใช้ หลังจากนั้นได้ช่วยกันทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์ป่าสำราญธรรม บ้านบางนายสังฆ์ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และได้จัดกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการประเมินผลของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า