สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๗

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๗

          ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางกอบแก้ว ช่องลมกรด สรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๗ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี