สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย
ของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR) ครั้งที่ ๓

ร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย ของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR) ครั้งที่ ๓

          ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ นางกอบแก้ว ช่องลมกรด สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR) ครั้งที่ ๓ โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการเปิดงาน ในการนี้ มีนายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา ดร.ประจวบ แก้วเขียว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นางสาวอารี วาสนสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗ โรงเรียน ณ สนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา