สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแรง ร่วมใจปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

ร่วมแรง ร่วมใจปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา และบุคลากรร่วมแรง ร่วมใจปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ด้วยการตกแต่งต้นไม้ดอกไม้หลากหลายชนิด เพื่อให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เกิดความสวยงาม สดชื่นและสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการ