สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

          ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม สุริโย สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ดังนี้

          ๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในเวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โถงทางเดินชั้น ๑ อาคาร ศาลากลาง จังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

          ๒. พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ในเวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

          ๓. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา ๑๙.๑๔ น. ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการ จังหวัดพังงา