สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ณ สำนักสงฆ์สำราษธรรม อำเภอตะกั่วป่า เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยร่วมแรงร่วมใจผูกเชือกตามแนวบันไดทางขึ้นทางลงเนินเขาสู่สำนักสงฆ์ฯ ถวายผ้าไตรจีวร เครื่องสังฆทานและภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมจัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อหารือและทราบถึงการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตพร้อมทั้งการบริหารราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด