สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

พิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมด้วยประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา นำโดยนางพิกุล ถิ่นธารา สรรพสามิตพื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา โดยในช่วงเวลา ๐๙.๓๐ น.ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักงาน และบุคลากรสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และต่อผู้ปฎิบัติงานทุกๆท่าน ให้มีความสุขกับการปฏิบัติงาน เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่าน ทุกคน เทอญ และในช่วงเวลา ๑๓.๓๐ น.ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อมอบนโยบายการปฎิบัติงานที่ได้รับจากผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ และรับทราบผลการปฎิบัติงานของแต่ละฝ่ายกับพื้นที่สาขา ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา