สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

 

ที่ตั้งของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงาและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

   

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแลสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเมืองพังงา  และสาขาตะกั่วป่า

 

                              สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ทำการ

con_address.png 68/14-15 หมู่ที่ 3 ถนนพังงา - ทับปุด ตำบลถ้ำน้ำผุด

 pungha.png


 

    อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82000

incon_tel.png ( 16 ) 78400 - 1

con_tel.png 0 7646 0629,  0 7646 0630, 0 7646 0631

con_fax.png 0 7646 0629, 0 7646 0630, 07646 0631 ต่อ 204

emailButton.png pang-nga@excise.go.th

 
พื้นที่พังงา.jpg
  
  

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา รับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอเมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับปุด

อำเภอเกาะยาว และอำเภอท้ายเหมือง

                              สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ทำการ

con_address.png 68/16 หมู่ที่ 3 ถนนพังงา - ทับปุด ตำบลถ้ำน้ำผุด

 muang_pungha.png

     อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82000

incon_tel.png ( 16 ) 78400 - 1

con_tel.png 0 7646 0629, 0 7646 0630, 0 7646 0631 ต่อ 203

con_fax.png 0 7646 0629, 0 7646 0630, 0 7646 0631 ต่อ 204 

emailButton.png e78405@excise.go.th

 
พื้นที่พังงา.jpg
   
 

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า รับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอตะกั่วป่า อำเภอคุระบุรี และอำเภอกะปง 

สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ทำการ

con_address.png เลขที่ 6 ถนนวัฒนา ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 

tagurpa.png 
 

incon_tel.png ( 16 ) 78410 - 11

con_tel.png 0 7642 4697

con_fax.png 0 7642 4698 

emailButton.png e78410@excise.go.th

 
สาขาตะกั่วป่า.jpg