สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

 อัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

             
นายสุธรรม.jpg

นายสุธรรม  สุริโย

สรรพสามิตพื้นที่พังงา

             

ฝ่ายอำนวยการ

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

ฝ่ายปราบปราบปราม

 

ฝ่ายกฎหมาย

ว่าง.jpg   ว่าง.jpg   ว่าง.jpg   ว่าง.jpg

- ว่าง -

 

- ว่าง -

 

- ว่าง -

 

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 

หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย

   

สาขาเมือง

 

สาขาตะกั่วป่า

   
    ว่าง.jpg   นายมีชัย02.jpg    
   

- ว่าง -

 

นายมีชัย  พรมเล็ก

   
   

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา

 

 สรรพสามิตพื้นที่สาขาตะกั่วป่า

   
   

 

       

 

bullet_blue.png ครงสร้างบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

      bullet_blue.png ฝ่ายอำนวยการ

      bullet_blue.png ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

      bullet_blue.png ฝ่ายปราบปราม

      bullet_blue.png ฝ่ายกฎหมาย

      bullet_blue.png สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา

      bullet_blue.png สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า