สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

อัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

             
pikul01.jpg

นางพิกุล  ถิ่นธารา

สรรพสามิตพื้นที่พังงา

             

ฝ่ายอำนวยการ

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

ฝ่ายปราบปราบปราม

 

ฝ่ายกฎหมาย

nopicture.jpg   chairoad1.jpg   นายประสิทธิ์ สายทอง.jpg   nopicture.jpg

- ว่าง -

 

นายชัยโรจน์ มุลิกะบุตร

 

นายประสิทธิ์  สายทอง

 

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 

หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย

   

สาขาเมือง

 

สาขาตะกั่วป่า

   
    somyot.jpg   นายมีชัย1.jpg    
   

นายสมยศ ประสิว

 

นายมีชัย  พรมเล็ก

   
   

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพังงา

 

 สรรพสามิตพื้นที่สาขาตะกั่วป่า