วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายรังสรรค์ จินตศิริ สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี ได้ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ) โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการส่งมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จำนวน 1,666 ขวด (1,000 ลิตร) เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามโครงการกระทรวงการคลัง ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายรังสรรค์ จินตศิริ สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี ได้ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ) โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการส่งมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จำนวน 1,666 ขวด (1,000 ลิตร) เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามโครงการกระทรวงการคลัง ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19