สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา พิธีถวายเครื่องราช และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา พิธีถวายเครื่องราช และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562