ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
7.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี โดยคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

การประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐.png
การประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

CEO_Eaknithi.jpg
ยินดีต้อนรับ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

4.ภาพถ่าย.jpg
KM ระหว่างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
 : ผู้บันทึกข้อมูล