เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

 

สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี

 
 
 
 ดาวน์โหลด.jpg
   
นายอนุวัฒน์  ลิ้มสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 7 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน
 
 

 

 
 
 
 
 ดาวน์โหลด.jpg
   
นายรังสรรค์  จินตศิริ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 28 มกราคม 2563 - 6 เมษายน 2563
 
 
 
 
 
 รูปท่านส.jpg
   
นายปรีดา  บุญภา ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 15 กรกฎาคม 2562 - 2 ตุลาคม 2562
 
 
Rg1-footer.jpg

 1.jpg
 
นายพีระชัย  เวชชาภินันท์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 มกราคม 2561 - 17 พฤษภาคม 2562
 
 
Rg1-footer.jpg
 
          
15.jpg
 
นายโกศล  ลั่นซ้าย ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 22 กันยายน 2559 - 18 ธันวาคม 2560
 
  
Rg1-footer.jpg
   
Untitled-2.jpg   
 
นางวิชชุมนตร์  ปิ่นทอง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 27 พฤษภาคม 2558 - 2559 
 
Rg1-footer.jpg
 
          
01.jpg
 
นายจรูญ ราชกิจจา ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 11 กรกฎาคม 2556 - 2 มีนาคม 2557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10711502_810166929033344_1170910784_n.jpg  
 
นางวีร์ธารินทร์  สุนทรนนท์  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 29 กรกฎาคม 2557 - 2558