เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี

 ที่อยู่               สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1

            ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี       

เบอร์โทรศัพท์    073-349041

เบอร์แฟกซ์       073-332853

อีเมล์               pattanee@excise.go.th

 

<<ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น>>

        FACEBOOK สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี

คลิกดูแผนที่  ที่ตั้งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี