เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

พื้นที่รับผิดชอบ

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี มีขอบเขตความรับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอ 12 อำเภอ

โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นพื้นที่สาขา 2  สาขา ดังนี้ 

 

1. สาขาเมืองปัตตานี ขอบเขตความรับผิดชอบ 5 อำเภอ

(อ.เมืองปัตตานี อ.ยะรัง อ.หนองจิก อ.โคกโพธิ์ อ.แม่ลาน)

ตั้งอยู่เลขที่ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (อาคารหลังใหม่) ชั้น 1 ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

 

2. สาขามายอ ขอบเขตความรับผิดชอบ 7 อำเภอ

(อ.มายอ อ.ยะหริ่ง อ.กะพ้อ อ.ทุ่งยางแดง อ.สายบุรี อ.ปะนาเระ อ.ไม้แก่น)

ตั้งอยู่เลขที่ อาคารเลขที่ 127/3 หมู่ที่ 5 ถนนปัตตานี-นราธิวาส ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี