สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า 11.jpg

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

รายละเอียด 

จิตอาสา.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 นำโดยนายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ร่วมกินกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน ณ วัดโพธินิ่มรัตตาราม ตำบลเชียงรากน้อย อำเภิสามโคก จังหวัดปทุมธานี

รูปภาพกิจกรรมจิตอาสา

ภาพรวม.jpg

วันที่ 24 เมษายน 2562 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 โดยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการตรวจ โดยมีนายอนิรุตหนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 พร้อมด้วยข้าราชการให้การต้อนรับและนำเสนอมาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อขอรับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2562

ภาพการประเมินศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2562

 

ย่อ.jpg

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง ระบบการให้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตและการชำระภาษี

รายละเอียด

หน้าปก.jpg

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง การขออนุญาตผลิตสุรา

รายละเอียด

หมู่.jpg

สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2562

วันที่ 10เมษายน 2562 นายอนิรุจหนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 และข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมสืบสานปนะเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ สำนักงานสรรพสามืตพื้นที่ปทุมธานี 2

 

รวม.jpg

 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดปทุมธานี 2562 

วันที่ 10 เม.ย. 62 นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดปทุมธานี 2562 ณ ท่ารถขาออกต่างจังหวัด ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธี

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์