สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรากรม 183.jpg

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2563 พบการกระทำผิด จำนวน 397 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 6.78 ล้าน

รายละเอียด

ตรากรม 183.jpg

มาตรการทางภาษีเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

รายละเอียด

S__183รูปรวม.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 โดยนายอนิรุต หนูหน่าย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม" โดยแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนบริเวณหน้าสำนักงานตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 63

  •  ภาพประกอบกิจกรรม

ตรากรม 183.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียด

ลงเว็บไซต์22.jpg

ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

รายละเอียด

ตรากรม 183.jpg

ข่าวกรมสรรพสามิต เรื่อง ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2563

รายละเอียด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์