สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลูกป่า11.jpg

นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดปทุมธานี (คบจ) จัดกิจกรรมการปลูกป่าภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์กระทรวงการคลัง (HATS) ในวันที่ 12 ก.ค.61 ณ วัดป่าแสงธรรมาราม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

รายละเอียด

แผยไฟไหม้.jpg

นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (แผนไฟไหม้) เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561

แผนบริหารความต่อเนื่อง ปทุม2 ซ้อมดับเพลิง รายละเอียด

 

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์