สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

6e6837588de34c7f8819c0f87de07e33-0001183.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียด

doc04743120210706102426_page-0001183.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความมาสารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดามเอกสารแนบ

รายละเอียด

000911.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

10001183.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด

Scan0761_page-00011.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 

รายละเอียด

183 ประกาศ.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี

รายละเอียด

00111.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาวะความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รายละเอียด

ประกาศ0001 (183).jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์