สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรากรมสรรพสามิต.jpg

ประชาสัมพันธ์เรื่อง เรียกหาความซื่อสัตย์และเรื่องโรคหัวหด

ดาวน์โหลดได้ที่ Facebook กรมสรรพสามิต คลิ๊กที่นี่

ตรากรมสรรพสามิต.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตรศูนย์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ

รายละเอียด

1234.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ขอประชาสัมพันธ์ การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2562

รายละเอียด

ตรากรม.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ทำการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"

รายละเอียด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์