สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

จารอักระ183.png

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ กราบนมัสการและขอความเมตตาพระธรรมรัตนาภรณ์ จารอักขระแผ่นทองแดงและอธิฐานจิต เพื่อเป็นมวลสาร ตั้งต้นในการจัดสร้าง "พระธนบดีมหาเศรษฐี"

รายละเอียด

ตรากรม 183.jpg

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 เรื่อง ข่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2

รายละเอียด

S__183.jpg

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบ 91 ปี กรมสรรพสามิต

รูปกิจกรรม

ตรากรมสรรพสามิต.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต

รายละเอียด

doc04813020210719162446_page-0001183.jpg

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ จึงจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติทำความดีถวายในหลวง และเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระคติธรรม และคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี

รายละเอียด

6e6837588de34c7f8819c0f87de07e33-0001183.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียด

doc04743120210706102426_page-0001183.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความมาสารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดามเอกสารแนบ

รายละเอียด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์