สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

183 สี่มุมเมือง.jpg

สรรพสามิตสัญจร "เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจกฎหมายสรรพสามิตและการตรวจสอบสินค้าสุรา ยาสูบที่เสียภาษีสรรพสามิตถูกต้อง"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 โดยนางณัฐธิกัญจ์ มหายศนันท์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สรรพสามิต จัดกิจกรรมสรรพสามิตสัญจร "เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกฎหมายสรรพสามิตและการตรวจสอบสินค้าสุรา ยาสูบที่เสียภาษีสรรพสามิตถูกต้อง" แก่ให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและประชาชนทั่วไป ณ ตลาดที่มุมเมือง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

ตรากรม.png

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 เรื่อง การคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่

รายละเอียด

จารอักระ183.png

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ กราบนมัสการและขอความเมตตาพระธรรมรัตนาภรณ์ จารอักขระแผ่นทองแดงและอธิฐานจิต เพื่อเป็นมวลสาร ตั้งต้นในการจัดสร้าง "พระธนบดีมหาเศรษฐี"

รายละเอียด

183 S__24150047_0.jpg

สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต

วันที่ 23 มีนาคม 2566

คณะผู้บริหารการคลัง  ประจำจังหวัดปทุมธานี (คบจ.ปทุมธานี) โดย คลังจังหวัด สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1,2 สำนักงานคปภ.

ประชาสัมพันธันธ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ที่มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านอินเตอรืเน็ต (ระบบอิเล็กทรอนิกส์กรมฯ Biz Poral) ผ่านแอพพลิเคชั่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนและผู้ประกอบการร้านขายสุรา ยาสูบและไพ่ ณ ตลาดสี่มุมเมือง ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ตรากรม 183.jpg

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 เรื่อง ข่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2

รายละเอียด

S__183.jpg

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบ 91 ปี กรมสรรพสามิต

รูปกิจกรรม

ตรากรมสรรพสามิต.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต

รายละเอียด

doc04813020210719162446_page-0001183.jpg

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ จึงจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติทำความดีถวายในหลวง และเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระคติธรรม และคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี

รายละเอียด