สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกาศราคากลาง

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
                  สำนักงานปทุมธานี 2 คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมรั้วกำแพงด้านหลังอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 คลิกที่นี่

             ∎ ผลการเปิดซองสอบราคาจัดจ้างซ่อมรั้วกำแพงด้านหลังอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมรั้วกำแพงด้านหลังอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ครั้งที่2 คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 คลิกที่นี่

             ∎ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ อาคารเก็บของกลาง และบ้านพักข้าราชการ
                  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 คลิกที่นี่