สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
                  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) คลิกที่นี่

             ∎ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารชุดพักอาศัย และเทคอนกรีตรอบบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารชุดพักอาศัย และเทคอนกรีตรอบบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง คลิกที่นี่