สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู ภายในบริเวณอาคารสำนักงาน
                  ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ
                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์
                  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ
                  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบทางเดินน้ำประปา
                  บ้านพักสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ขาว-ดำ Kyocera
                  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ
                  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม
                  บ้านพักสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง
                  บ้านพักสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ
                  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
                  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) คลิกที่นี่

             ∎ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารชุดพักอาศัย และเทคอนกรีตรอบบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารชุดพักอาศัย และเทคอนกรีตรอบบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง คลิกที่นี่