สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

พื้นที่รับผิดชอบ

 

map1.jpg

พื้นที่รับผิดชอบ

 1.อำเภอคลองหลวง
 2.อำเภอธัญบุรี
 3.อำเภอลำลูกกา
 4.อำเภอหนองเสือ