สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

Rg1-footer.jpg
 แก้โครงสร้างส.อนุวัฒน์.jpg

  นายอนุวัฒน์  ลิ้มสกุล

  พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg

แก้โครงสร้าง ส.jpg

  นายสุเมธ  ฤทธิ์เจริญ

  ธันวาคม 2563 - พฤศจิกายน 2565

Rg1-footer.jpg

ส.อนิรุต.jpg 

    

  นายอนิรุต  หนูหน่าย     

          

 มิถุนายน 2559 - ธันวาคม 2563  

Rg1-footer.jpg
 ว่าที่ ร.ต.png

ว่าที่ ร.ต. ประยุทธ  เสตถาภิรมย์มีนา

 มีนาคม 2557 - มิถุนายน 2559

Rg1-footer.jpg
ส.พณพงษ์.jpg

นายพณพงษ์ บุญเอนก 

มกราคม 2552 - มีนาคม 2557

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

นางนันทา  อินเงิน

ธันวาคม 2551 - มกราคม 2552

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

นางสาวจรรยา  จันทร์ศิริ

ธัรวาคม 2548 - สิงหาคม 2551

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

นางสมณีย์  มงคลโภชน์

มกราคม  2557 - ธันวาคม  2548