สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
Pathumthani 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

ต้อนรับผู้ตรวจการ ปิยกร อภิบาลศรี เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจการ ปิยกร อภิบาลศรี เข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1

01.jpg

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์ สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1

LINE_ALBUM_cartoon_๒๓๐๕๒๔๑.jpg

การปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ

ขั้นตอนการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการ ที่มาติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1

เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถให้มีความปลอดภัย ร่มเย็น และสะดวกต่อการใช้บริการภายในสำนักงาน

Link Clip

LINE_ALBUM_cartoon_๒๓๐๕๒๔๒.jpg

กิจกรรม " เราแลกกันนะ "

กิจกรรม " เราแลกกันนะ " รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและมลพิษของขยะที่ไม่ถูกนำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง🚮

โดยประชาชนสามารถนำขยะประเภทต่าง ๆ มาแลกของกับ #สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี1 ↓ตามคลิปแอนิเมชั่นสีสันต์สดใส เข้าใจง่ายนี้เลย↓

Link Clip

Zoning.jpg

สื่อประชาสัมพันธ์ การขอใบอนุญาตขายสรุา ยาสูบ ไพ่ และตรวจเช็ค Zoning

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ และการเช็ค Zoning‼️ เพื่อตรวจสอบเขตพื้นที่อนุญาตและไม่อนุญาตจำหน่ายสุรา

Link Clip 

พี่เอ๋ดาวเด่นแก้.jpg

การคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบดีมีคุณธรรม ประจำเดือนมีนาคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีปทุมธานี 1 ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย หันสังข์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบดีมีคุณธรรม ประจำเดือนมีนาคม 2566

S__121765892.jpg

โครงการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
คณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดปทุมธานี (คบจ.ปทุมธานี)
โดย คลังจังหวัด สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
ธนารักษ์พื้นที่ฯ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส
ผู้แทนหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด

จัดโครงการ “ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ by คบจ.ปทุมธานี” ครั้งที่ 8
ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ณ ศูนย์อาหารเพิ่มสุข ชั้น 2 ตลาดพูนทรัพย์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง ปทุมธานี

กิจกรรมในงานประกอบด้วย
- ให้ความรู้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ/การประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และส่งเสริมวินัยการออมเงินกับ กอช.
- ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายของกรมสรรพสามิต ให้กับผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ ไพ่
- การจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
- การให้บริการและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารฯ

excise-new-20-1.jpg

ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 38-2566 ครม.เห็นชอบดีเซล

ครม. เห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล และน้ำมันเตาที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้าออกไปอีก 6 เดือน

เอกสารแนบ

S__64675899.jpg

ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1,2 ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ประชาสัมพันธ์ การขอใบอนุญาตการขายสุรา ยาสูบและไพ่

ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศษบกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

ประชาสัมพันธ์ ระบบข้อหารือกฎหมายภาษีสรรพสามิต.jpg

ประชาสัมพันธ์ ระบบข้อหารือกฎหมายภาษีสรรพสามิต

    ● ประชาสัมพันธ์ ระบบข้อหารือกฎหมายภาษีสรรพสามิต  เอกสารแนบ

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์