สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
Pathumthani 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์Text Only Element

เช้า01.jpg

กิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิต​พื้นที่ปทุมธานี 1 เข้าร่วมกิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566​ พิธีทำบุญ​ตักบาตร​ถวายพระราชกุศล​ ณ​ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

ร.10 (28 ก.ค. 66) 01.jpg

พิธีทำบุญ​ตักบาตร​ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ 28​ กรกฎาคม​ 2566

สำนักงานสรรพสามิต​พื้นที่​ปทุมธานี​ 1​ เข้าร่วมกิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติ​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ 28​ กรกฎาคม​ 2566​ พิธีทำบุญ​ตักบาตร​ถวายพระราชกุศล​ ณ​ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี​ และพิธีปล่อยพันธุ์​น้ำ​ ณ​ ท่าน้ำสวนเทพปทุม​ จังหวัดปทุมธานี

ESG04.jpg

Facebook live :: EASE Excise Update

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 เข้าร่วมกิจกรรม Excise ESG Day ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ผ่าน Facebook live :: EASE Excise Update

มอบทุน 01.jpg

(Environment Social Governnace : ESG)

วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.00 น. ตามที่กรมสรรพสามิตกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดร่วมขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environment Social Governnace : ESG) โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 กำหนดการจัดโครงการ " เราแลกกันนะ " มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการขยะประเภทขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก จึงมีการดำเนินการคัดแยกขยะ และจัดการอย่างถูกวิธี สนับสนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรแบบหมุนเวียน มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมสรรพสามิตสัญจร ร่วมคัดแยกทิ้งขยะอย่างถูกวิธี และในการนี้ได้นำรายได้จากการขายขยะดังกล่าวมาจัดสรรอบรมทุนการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานจ้างทำความสะอาดเพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตร ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน สร้างความผาสุกให้แก่บุคลากร และสัมพันธภาพที่ดีภายในหน่วยงานร่วมกัน

งานศพ.jpgImage Only Element

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ท่านผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรText Only Element

 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 18.30 น. ผู้แทน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ท่านผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ม.ว.ม., ป.ช. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลาพ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

What You See Is What You Get Element

01.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี

เงิน 6 บาท.jpg

เงินคงค้างบัญชีชำระเงินค่าธรรมเนียมอนุญาตผ่านอินเทอร์เน็ต

ประกาศจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 เรื่อง เงินคงค้างบัญชีชำระเงินค่าธรรมเนียมอนุญาตผ่านอินเทอร์เน็ต

13.jpg

สรรพสามิตส่งเสริม “เอทานอล” นำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic)

สรรพสามิตส่งเสริม “เอทานอล” นำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน การผลิตเอทานอลจากพืช เพื่อนำมาผลิตพลาสติกชีวภาพ จะช่วยผลิตเม็ดพลาสติกที่ย่อยสลายง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อย CO2 และลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาผลิตเม็ดพลาสติก

เอกสารแนบ

01.jpg

ศึกษาดูงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินภาระกิจคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดปทุมธานี ณ โรงกษาปณ์รังสิต

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ร่วมกับ คบจ.ปทุมธานี ศึกษาดูงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินภาระกิจคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดปทุมธานี ณ โรงกษาปณ์รังสิต

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์