สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Exicse Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

to make merit 1.jpg

สรรพสามิตนนท์ ทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี จัดโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิตและการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ วัดพุทธปัญญา ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เมือวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

 

 

ลดหย่อนค่าธรรมเนียม.png

ลดหย่อนอัตราค่าธรรมการให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมพร้อมพิมพ์ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ขยายเวลาการลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมพร้อมพิมพ์ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารได้ลดหย่อนอัตราค่าบริการเหลือฉบับละ 15.- บาทต่อรายการ ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

pic_nb_170265_01.JPG

กิจกรรม "ส่งเสริมคุณธรรมทางศาสนาในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี"

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี จัดกิจกรรม "ส่งเสริมคุณธรรมทางศาสนาในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี" ณ วัดบางจาก ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

DSCF9911-0.JPG

นายเดชา บุญอินทร์ เข้ารับตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี

นายเดชา บุญอินทร์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี พร้อมสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี และศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

 

ต้อนรับ.png

ขอต้อนรับ 

คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี

ยินดีต้อนรับ นางสาวรัชฎา วานิชกร สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี

จองคิว.jpg

การจองคิวผ่านระบบ QR Code "Queuing by QR"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาบางใหญ่ สามารถจองคิวเพื่อทำการจองคิวในการขอใบอนุญาตฯ และชำระภาษี ผ่านระบบ QR Code ได้ทุกที่ทุกเวลา

ขอใบอนุญาต.JPG

การขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่

การขออนุญาตสุรา ยาสุบ ไพ่ ล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป (ต่ออายุ) ล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ (คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตขายสุรา ยาสุบ และไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต)

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์