สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Exicse Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดแยกขยะ_๒๓๐๓๐๘_9.jpg

โครงการคัดแยกขยะขวดพลาสติก เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม “เปลี่ยน ขวดพลาสติก เป็น จีวร”

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะขวดพลาสติก เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม “เปลี่ยน ขวดพลาสติก เป็น จีวร” ณ สำนักงานสรรพสามิต วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

มอบของ.jpg

โครงการส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม ในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี เป็นประธานการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม ในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี
โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี และสาขาเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ว60.png

ลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียม

ขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมพร้อมพิมพ์ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม (เอกสารแนบ)

ว61.png

กำชับให้ใช้มาตรการทางวินัยโดยเคร่งครัด

กำชับให้ใช้มาตรการทางวินัยโดยเคร่งครัด กรณีเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต รายละเอียด

ประกาศ.png

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี (คลิกที่นี่)

 

คบจ.แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม_1.jpg

คบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีดำริให้ผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ให้การสนับสนุนการดำเนินงานผู้ว่าราชการจังหวัดและลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ นั้น

นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี คณะผู้บริหารการคลังประจำหวัดและเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากถุงยังชีพจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ จำนวน 650 ชุด ให้กับชุมชนวัดแคนอก และชุมชนวัดน้อยนอก ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์